Pro nové klienty , nová vozidla , nová akce v povinném ručení vozidel.

Sleva za bonus pojistníka(klient,který sjednává a podepisuje smlouvu) se odchylně od bonusové tabulky ve standardních pojistných podmínkách mění na 50%* pro případy splňující následující podmínky:

-pojistníkem může být fyzická osoba = občan (starší 24 let), fyzická osoba podnikající a právnická osoba,

  •  doložená rozhodná doba pojistníka je minimálně 48 měsíců,
  •  jedná se o osobní vozidlo , užitkové vozidlo do 3,5t , motocykl  či přípojné vozidlo do 750 kg

Jedná se o nové vozidlo pro Kooperativu (nebylo v kombinaci s provozovatelem u Kooperativy pojištěno minimálně v uplynulých třech měsících),

  • nebo se jedná o nového klienta – dáno kombinací „provozovatel – vozidlo“,
  • vozidlo není financováno leasingem či úvěrem
Call Now Button