Ochrana osobních údajů

1. Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Jarmila Kondasová Hradilová, s trvalým bydlištěm Havířov-Šumbark, Petřvaldská 267/38, PSČ 73601, IČO: 03828964, (dále jen „jarmilahradilova.cz“) uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje služby:

– Jméno, příjmení, firmu,

– IČ, DIČ, adresu,

– E-mailovou adresu,

– Telefonní číslo,

– Komunikaci, informace a podklady, které zákazník v rámci nákupu poskytne.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou Jarmilou Kondasovou Hradilovou, osobní údaje však pro nás může zpracovávat i tento zpracovatel:

Wedos.com
 – WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708 (Poskytovatel hostingu)

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 (Google Analytics)

Bc. Marek Sikora, Učňovská 9/1060, Havířov-Šumbark, 736 01, IČ: 04410670 (Tech. správce jarmilahradilova.cz)

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Poslední aktualizace 12. 12. 2018

Menu
Call Now Button