Pojištění pro OSVČ

Pojištění START PLUS

Jedná se o komplexní balíček pojištění pro malé podnikatele. Dovolí vám sousetředit se na budování firmy s vědomím, že když něco nevyjde, tak to nebude pro vás konec světa.

Pojištění se vztahuje na nemovité i movité věci a podle jeho nastavení kryje tyto odpovědnosti:
-újmy plynoucí z provozu firmy včetně újmy způsobené vadou výrobku nebo práce při předávce
-újmy plynoucí z vlastnictví nemovitosti
-na odložených věcech zaměstnanců i zákazníků
-na věcech převzatých do užívání
-výdaje zdravotní pojišťovny a na nemocenské pojištění
-čistou fin. škodu
-nemajetkové škody
-odpovědnosti členů orgánu za škodu, kterou způsobila společnosti
-strojní a el. zařízení
-peníze a ceniny při přepravě
-zisk a náklady v případech nutného přerušení provozu
-movité věci během přepravy

Pojištění majetku lze sjednat pro konkrétní adresu a dají se nastavit rozšířující limity pro další adresy v ČR nebo podle místa výkonu zakázky v ČR. Pojištění se nejlépe hodí pro obchodníky, řemeslné profese, malé výrobce, opraváře všeho druhu nebo podnikatele v oblasti služeb.

Pojištění na škodu pro manažery obchodních firem

Manažerská rozhodnutí bývají občas nepřesná a mohou tak ohrozit nejen samotné manažery ale i firmu, ve které pracují. V dnešní době se můžete i proti těmto rizikům pojistit. Pojištění se nejlépe hodí pro členy představenstva, dozorčí radu, jednatele a ostatní řídící pracovníky.

Pojištění se vztahuje na tyto typy společností:
-a. s.
-s. r. o.
-spolek, svaz nebo družstvo (s výjímkou bytového)
-ústav
-nadace a nadační fondy
-občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti

Pojištění kryje škody, které vzniknou společnosti, společníkům, třetím stranám včetně státu. Jedná-li se o ušlý zisk, špatné investování nebo pokles akcií. Nejvíce ho oceníte, když se budou proti vám nárokovat odškodnění za vaše manažerská rozhodnutí.

Budete chránění proti:
-nárokům v souvislosti s újmou na zdraví nebo bezpečnosti
-s náklady, které vzniknou v souvislosti se zabavením majetku
-pokuty a penále budete mít také kryté
-náklady na očištění dobrého jména
-náklady vziklé při znečištění

Výhody pojištění:
-spluúčast 0
-odpovědnost se sjednává pro funkce, nevztahuje se tedy na jméno
-odpovědnost trvá i několik let po odstoupení nebo odvolání z funkce
-do pojištění lze zahrnout i manažery dceřiných společností

Pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti 

Jste lékař, stomatolog, advokát, architekt, auditor nebo notář? Toto pojištění je právě pro vás. Pokud se vám stane, že onemocníte, přijdete k úrazu a nebudete moci pracovat a vydělávat, tak budete mít stále přísun finančních prostředků.

Nahradí vám:
-ušlý zisk
-stálé náklady

Volejte

+420 602 123 696

Jsme strategickým partnerem České spořitelny, dokážeme klientům zprostředkovat kontakt na našeho specialistu v případě zájmu o úvěry a hypotéky, včetně zprostředkování informací o stavebním spoření nebo doplňkovém penzijním spoření u ČS.

Menu
Call Now Button