Pojištění majetku

Pojištění rodinného domu

Jádro pojištění je tvořeno odškodněním za škody, které vzniknou řáděním přírodních živlů. Nemusíte se bát, že ztratíte střechu nad hlavou, zaplatíme kompletní opravu. Pojistit si můžete i objekty, které patří k domu, jako jsou garáž, oplocení, zahradní domky a altány. Dům si můžete pojistit už ve výstavbě nebo při rekonstrukci. Naše pojištění odpovídá požadavkům na zajištění úvěru.

Pojištění se vztahuje na:
-trvale obývaný rodinný dům i na dům, který se teprve staví
-garáže, bazény, ploty atd.
-movitě věci (stavební materiál, věci pro výstavbu atd.)

U tohoto pojištění můžete vybírat ze dvou variant 1. KOMFORT A 2. PRIMA, rádi vám poradíme, které vybrat.

Pojištění domácnosti

Mít klid, když odcházíte z domu je k nezaplacení. Nejspíše se nic nestane, protože si dáváte přece pozor, často však potřebujete odejít na celý den a byt nebo dům opouštíte ve spěchu. Pro případ, že vás navštíví zloděj nebo vaše věci poškodí přírodní živly, tak vám vyplatíme peníze a vy si můžete koupit vybavení nové. Pojištění myslí i na společné nebytové prostory jako jsou sklepy a kočárkárny nebo na nářadí a kola v garáži či zahradní nábytek.

Pokud chodíte do fitka, tak uvítáte i pojištění v případě, kdy vám někdo vykrade skříňku. V bezpečí jsou osobní věci včetně oblečení, elektroniky a sportovních potřeb. Pokud do fitka přijedete na kole, tak na to se pojištění také vztahuje.

Do pojištění spadá:
-zařízení bytu (nábytek, pračka atd.)
-věci osobní potřeby (televize, foťáky, sbírky, starožitnosti atd.)
-cizí věci, které používáte (věci od pronajimatele bytu, vypůjčené věci atd.)
-stavební součásti bytu (vestavěný nábytek, linka včetně spotřebičů, plovoučka atd.)

Jak poznat na co se pojistka vztahuje a co do ní už nepatří? Je to jednoduché, když si představíte, že obrátite svůj dům na střechu, tak to co z něj vypadne je zařízení domácnosti. Současně s tím je zařízení domácnosti i kuchyňská linka, vestavěný nábytek a spotřebiče.

U tohoto pojištění můžete také vybírat ze dvou variant 1. KOMFORT A 2. PRIMA, rádi vám poradíme, které vybrat.

Pojištění bytu, bytových jednotek v osobním vlastnictví

Pokud vás vytopí soused nebo elektrický spotřebič způsobí požár ve vašem bytě, tak budete mít od nás krytí těchto škod. Následnou rekonstrukci po havárii proplatíme v cenách, za které můžete pořídit věci nové.

Odškodnění probíhá rychle a bez zbytečného papírování. Vše vyřídíte online a ve svém účtu můžete vidět i průběh škodné události. Pojištění ve své základní variantě zahrnuje živelná nebezpečí bez výluk nebo limitů plnění.

Varianta pojištění PRIMA navíc zahrnuje asistenční služby, které vám pomohou v nouzi a zajistí náhradní ubytování. Ve variantě KOMFORT jsou navíc obsaženy škody spojené s krádeží a vandalismem, přepětím, podpětím, zkratem, únikem vody a poškozením rozvodů atd. Tato varianta poskytuje širší asistenci, i IT konzultace a likvidace sršních hnízd.

Pojištění bytového domu

Ulehčíme vám od některých starostí, které vlastnictví bytového domu obnáší. V případech, kdy vám příroda nebo člověk poškodí váš majetek, tak vám zaplatíme kompletní opravu. Pojistka zahrnuje i objekty, které patří k domu (garáž, plot atd.). Velký majetek nese s sebou i větší odpovědnost, proto máme pro vás i speciální připojištění odpovědnosti.

Opět můžete volit z varianty PRIMA, která obsahuje všechny živelná nebezpečí, kdežto varianta KOMFORT řeší i škody spojené s krádeží a vandalismem. K variantě PRIMA  lze sjednat i připojištění, v tom případě bude obsahovat vše jako ve variantě KOMFORT, ale jen do určeného limitu plnění, který si stanovíte.

Pojištění chaty a chalupy

Chatu většinou nemůžete mít stále pod dohledem, proto je lepší si rizika spojená s vlastnictvím chaty nechat u nás pojistit a mít jistotu, že pokud se s vaším majetkem něco stane, tak dostanete odškodnění. Nezaskočí vás řádění živlů přírodních i lidských. Pojistit můžete chatu už při výstavbě nebo rekonstrukci.

Pojištění se vztahuje na všechna živelní rizika, ty jsou už zahrnuty v základní variantě PRIMA. Varianta KOMFORT navíc obsahuje i škody spojené s krádeží a poškozením vandalismem.

Pojištění sportovní výbavy FIT

Cena sportovního vybavení může šplhat do vysokých čísel, přitom často bývá nedostatečně zabezpečeno proti krádeži. Pojištění FIT pokryje jak rizika spojená s odcizením, tak případy, kdy se vám sportovní vybavení poškodí a zároveň se vztahuje na vybavení celé vaší rodiny. Pro naše klienty máme navíc 50% slevu, která platí po celou dobu pojištění. Nevztahuje se jen na klienty s krátkodobým cestovním pojištěním.

Pojištění se vztahuje na
-jízdní kola, koloběžky, lyže, golfové hole, tenisové rakety atd.
-střešní nosiče a boxy
-oblečení, ochranné obaly určené ke sportu
-na vypůjčené věci, které užívá pojištěný

Veškeré tyto věci jsou kryté proti odcizení, vandalismu i přírodním živlům. Platí i při jejich rozbití např. při nakládání nebo jiné manipulaci při přepravě, při dopravní nehodě a při poškození během sportu, kdy sport provozujete na rekreační úrovni. Pojištění platí v bytě, garáži, kolárně a dalších nebytových prostorách. Škody, které vzniknou jinde než v místě pojištění jsou také zahrnuty do plnění. Například věci odložené v hotelu, nechané v autě při návštěvě obchodu.

Cena pojištění se odvíjí od rozsahu a hodnoty pojištěného vybavení. Standardně cena začíná od 1 035 Kč. Výše odškodnění je dostatečně vysoká na to, abyste si mohli hned pořídit vybavení zbrusu nové. Pokud je škoda na věci s hodnotou nad 20 000 Kč je nutné doložit doklad, v tom případě nebude pojistné plnění omezeno touto hranicí. Pokud vlastníte výbavu nad 50 000 Kč, tak je dobré tyto věci uvést jmenovitě do smlouvy, abychom vám poté mohli vyplatit odpovídající částku.

Právní ochrana

Výdaje na právníka, poplatky u soudu, za vypracování znaleckých posudků nebo i případné spory s dodavateli zboží nebo služeb, na tyto všechny situace se vám bude hodit naše právní pojištění.

Ukázkové příklady, kdy využijete toto pojištění:
-reklamace u stavební firmy
-spory s telefonním operátorem
-nárok na náhradu za zrušený zájezd u cestovní kanceláře

Pojištění se uzavírá v rozsahu RODINA (chrání oprávněné zájmy spojené s movitým majetkem) a RODINA + AUTO + ŘIDIČ (chrání související s majetkem a provozem vozidla)

Pojištění koní

Spolupracujeme s partnerem GrECo JLT Czech Republic s.r.o, a díky tomu můžeme všem majitelům a chovatelům koní zajistit jejich ideální pojištění. Pojištění ušetří starosti a vykompenzuje případné náklady spojené s léčbou úrazu nebo v důsledku uhynutí nebo trvalé invalidity. Jste krytí i v případě, že váš kůň způsobí škodu někomu jinému.

Pojištění si můžete nastavit podle sebe a může obsahovat:
-náklady na léčbu zvířete v přímém důsledku jeho nemoci nebo zranění
-náklady za operaci koliky koně včetně souvisejících nákladů
-kompenzaci v případě uhynutí nebo utracení koně v důsledku onemocnění nebo úrazu
-kompenzace i v případě uhynutí nebo utracení v přímé souvislosti s kastrací u 1 až 2 roky starého hřebce s normálně vyvinutými pohlavními orgány
-kompenzace pokud se váš kůň stane trvale invalidní v důsledů nemoci nebo úrazu, který znemožňuje užívání koně pro účely uvedené ve smlouvě
-kompenzace v případě neplodnosti klisny po porodu nebo potratu v souvislosti s úrazem nebo nemocí
-odpovědnosti za škodu, která vzniká vlastnictvím nebo držbou koně

Volejte

+420 602 123 696

Jsme strategickým partnerem České spořitelny, dokážeme klientům zprostředkovat kontakt na našeho specialistu v případě zájmu o úvěry a hypotéky, včetně zprostředkování informací o stavebním spoření nebo doplňkovém penzijním spoření u ČS.

Menu
Call Now Button