Výhodnější životní pojištění.

1)Od 1. 1. 2017 došlo k navýšení daňově uznatelných částek ze životního pojištění, a to jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele.

Zaměstnanec– daňově odečitatelné pojistné se zvyšuje z 12 000 Kč na 24 000 Kč.

Zaměstnavatel– příspěvky osvobozené od odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění se zvýšily z dosavadních 30 000 Kč na 50 000 Kč.

2) Kooperativa má nový produkt NAPŘÁNÍ – může být zaměřený na investiční složku , úrazovou složku,nebo jejich kombinace. Umožňuje mít v jedné smlouvě až 8 pojištěných a minimální měsíční pojistné není stanoveno( může vycházet např. jenom 100 Kč)

Menu
Call Now Button